Följ med oss på våra reportage och se hur det går till att göra tidning. Ställ gärna frågor, tipsa oss om vad du vill läsa om, vad som händer på ditt jobb eller skicka in en bild!

Publicerad 13 november 2012 Uppdaterad 20 november 2012

Skolbibliotek lyft för läsning

Bemannade skolbibliotek har stor betydelse för elevers lärande, skriver Skolinspektionen efter att ha granskat läsundervisningen i 40 skolor.

Granskningen visar att det finns stora skillnader när det gäller läsundervisningens kvalitet. Vid två tredjedelar av de lektioner som observerats var kvaliteten på läsundervisningen för dålig, tycker Skolinspektionen.

Bristerna gäller bland annat att eleverna inte ges tillräcklig förförståelse om de texter de arbetar med, att de sällan ges inflytande över vad som ska läsas, och att variationen av texter som används är begränsad.

Undersökningen visar också att flera av skolorna saknar skolbibliotek. Men i de fall det finns har det stor betydelse för elevernas lärande. Intervjuer med elever visar att de behöver aktivt stöd av både lärare och bibliotekarier, som bidrar med källkritik och att bedöma litteraturens relevans. Skolbiblioteket behövs alltså inte bara för att tillhandahålla böcker.

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Samtidigt visar biblioteksstatistiken att bara fyra av tio elever har tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar i veckan.

Hedersomnämnande till Tidningen Vision

Kommunalarbetaren prisades både för bästa avslöjande text och bästa berättande text på Fackförbundspressens dag. Tidningen Vision fick ett hedersomnämnande för sin live-chatt från Krokomrättegången. Igår kl 11:00

Chefsflykten ska stoppas i Färgelanda

Strömmen av chefer och höga tjänstemän som lämnat Färgelanda kommun har varit stor. Nu arbetar kommunen för att hitta ett bättre samarbete mellan politiker och tjänstemän. Igår kl 14:51

Hon har en fyrbent följeslagare

Gunilla Kåhlman älskar färg och form och att fotografera. Att hon är gravt synskadad stoppar henne inte. Möt informationsassistenten som gillar utmaningar. 8 april

Flest deltider i Örkelljunga kommun

Örkelljunga har högst andel deltidsanställda av alla kommuner. Inte ens hälften av de anställda har en heltidstjänst. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. 23 april

Vårdcentraler tvingas betala tillbaka

Landstinget i Stockholm kritiserar flera privata husläkarmottagningar för brister i fakturering och journalföring. Två har fått krav på sig att betala tillbaka felaktiga ersättningar. 23 april

MITT YRKE

Annonser