Publicerad 5 februari 2007 Uppdaterad 6 februari 2007

Ny tandsköterskeutbildning i Göteborg

I höst startar folktandvården i Göteborg en ny tvåårig tandsköterskeutbildning med 30 utbildningsplatser. Delar av utbildning kommer att ligga på odontologiska institutionen på Sahlgrenska akademin.

–Vi har ett stort behov av tandsköterskor. Vi har väldigt många pensionsavgångar framöver och det kommer att vara så under flera år, säger Charlotta Moberger, enhetschef på personalenheten vid folktandvården i Göteborg.


 


Utbildningen är ett samarbete med Odontologiska institutionen på Sahlgrenska akademin.


 


–Vi kommer att bedriva utbildningen där. De utbildar tandläkare och tandhygienister så vi ska försöka nyttja deras lärarresurser. Där finns en enorm erfarenhet och kompetens som vi ska försöka ta till vara, säger Charlotta Moberger.


 


Andra platser som också planerar KY-utbildningar till tandsköterska i höst är Tranås, Helsingborg, Mariestad, Eskilstuna, Järfälla och Östersund.


 


KY-myndigheten får statsbidrag för att anordna yrkesutbildningar som bäst tillgodoser arbetsmarknadens behov av kompetens. Utbildningarna skräddarsys ofta i samarbete med lokala arbetsgivare.


 


Elever på KY-utbildningar är berättigade till studiemedel. Behörighetskraven är desamma som till högskolan, vilket innebär avslutad gymnasieutbildning. Men man kan också komma in med stöd av erfarenheter från arbetslivet. En tredjedel av utbildningen är praktik, så kallad LIA, lärande i arbetslivet.


 


Utbildningsanordnarna måste söka pengar hos KY-myndigheten inför varje ny utbildning. Men Charlotta Moberger hoppas att folktandvården i Göteborg ska kunna driva utbildningen under flera år.


 


–Vi hoppas ju på det, vi har inte haft någon tandsköterskeutbildning på många år.

Kommuner flaggar för Pride

I nästa vecka går Pride av stapeln i Stockholm. Flera av länets kommuner kommer då att hissa regnbågsflaggan vid kommun- och stadshus. 23 juli

Gamla ting lyser upp vardagen

Hur kan vardagen på Malmös äldreboenden förgyllas? Gizella Nemeth tipsar och stöttar stadens undersköterskor hur de kan göra de äldres dagar mer innehållsrika. 17 juni 1 kommentar

Hög arbetsbelastning - tre barn glömdes bort

Tre barn var i flera månader utan handläggare på socialförvaltningen i Helsingborg på grund av en sjukskrivning. Detta fick allvarliga konsekvenser för barnen. Nu larmar facket om att de inte hinner följa lagen. 22 juli

Ny standard ska ge kvalitet i äldrevården

SIS har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till en nationell standard för äldrevården. Standarden ska kunna användas vid till exempel upphandlingar och tillsyn. 21 juli

MITT YRKE

Annonser